Geschiedenis
Het van oudsher bekend ‘Hôtel de la Rose’ bevond zich aan de markt. Het pand was eigendom van de familie Swolfs. In 1792 onderging het een verbouwing: waarschijnlijk werd er toen een verdieping opgezet en kreeg het ook een nieuwe, classicistische voorgevel. Ook de naam veranderde: ‘Hôtel de la Rose’ werd ‘De Roose’.

Gedurende de laatste twee decennia van de 19de eeuw werd het pension uitgebaat door Eugeen Daems (1850-1938) en zijn echtgenote Celine Swolfs (1849). Zij hadden vijf kinderen: Clothilde, Maria, Henriette, Victoire en Jules. Dochter Clothilde (1873-1968) nam rond 1900de zaak over. Jules was van 1927 tot 1946 postmeester in Tessenderlo.

Eugeen Daems was onderwijzer. Hij gaf vanaf 1870 als hulponderwijzer les in de gemeentelijke jongensschool aan de markt. Twee jaar later gaf hij zijn ontslag en werd hij hoofdonderwijzer in Meensel-Kiezegem.in 1877 keerde hij terug naar zijn oude school in Tessenderlo. Nadat de liberalen in 1878 de verkiezingen gewonnen hadden, stelden ze de organieke wet op het lager onderwijs in. Die bepaalde onder meer dat het godsdienstonderwijs uit het leerplan van alle officiële scholen – inclusief gemeentescholen- moest worden geschrapt. De bisschoppen begonnen een tegenaanval: nieuwe katholieke scholen werden gebouwd, katholieke ouders mochten hun kinderen niet naar neutrale scholen sturen en katholieke onderwijzers kregen verbod les te geven in ‘de scholen-zonder-god’. De schoolstrijd was begonnen. In achttien maanden groeide hij uit tot een ware oorlog. De gevolgen waren dramatisch. Het aantal leerlingen in de gemeentescholen verminderde drastisch. De beruchte schoolwet bepaalde ook dat in een gemeente minstens één staatsschool diende gehandhaafd te worden. Omdat de school van Engsbergen het best was uitgerust, besloot het gemeentebestuur enkel die school als gemeenteschool te behouden. Eugeen Daems werd er als schoolhoofd aangesteld.

‘Het was een zielig tafereel’, schreef broeder Max. ‘Daems die elke dag te voet naar Engsbergen ging, omstuwd door enkele kinderen van malcontenten uit het centrum’. De lijdensweg naar Engsbergen was voor Eugeen Daems gelukkig van korte duur. Op 28 november 1884 schreef de gouverneur dat de ‘natuurlijke plaats’ van de gemeenteschool in het centrum was. Eugeen Daems kon opnieuw in zijn vertrouwde school in het centrum aan de slag. Clothilde en haar zuster Maria (1877-1952), beiden ongehuwd, verhuurden in 1948 het pand ‘De Roose, aan Gaston Dassen en Antonia De Jong. In 1950 kwam de zaak in handen van Frans Timmermans en Julia Peeters. Het gebouw werd in twee gesplitst: in het rechtergedeelte bleven de gezusters Daems wonen, het café en het pension werden in het linkergedeelte ondergebracht. In 1956 verhuisde Frans Timmermans naar het Lichtveld. Kort nadien werd de linkervleugel verkocht en later gesloopt voor de bouw van een Nopri (nadien: ING). Theofiel Ghoos (1887-1979), leraar aan het Koninklijk Atheneum te Charleroi, was gehuwd met ‘Henriette van de Roos’. In 19 53 kwamen zij terug naar Tessenderlo en betrokken ze het smalle gedeelte va nHenriettes ouderlijk huis. Na het overlijden van zijn vrouw nam Fil zijn intrek in het rusthuis van de Zusters van Liefde. Advocaat Raoul Bas nam toen zijn intrek in De Roos. Nadien had Luc Binnemans er zijn advocatenpraktijk.

Niet vele jaren later werd het pand omgebouwd naar een restaurant ‘In de Roose’ door Suzy Van Gelder en chef kok Wim theys waar zij 6 jaar lang hun klanten verwennen met de klassieke Franse keuken. En het gebouw naar oude glorie herstelde. Hun doel was om het 100 jaar oude gebouw haar oorspronkelijke taak terug te geven. Dit succes verhaal kwam ten einde nadat ze de fakkel hadden doorgegeven aan Wim Theys zijn protegé, Chef kok Gert-Jan Convens. Hij verandert misschien wel de naam van het restaurant naar ‘MARKT II’ maar het doeleinde blijft hetzelfde: gastvrijheid, klanten verwennen, culinair eten en het eren van de 100 jaar oude geschiedenis.